Mút/dán ngực

 Dán nâng silicon  Dán nâng silicon
70,000₫
 Dán ti giấy  Dán ti giấy
30,000₫
 Dán ti silicon  Dán ti silicon
50,000₫
 Mút tam giác có lót nâng  Mút tam giác có lót nâng
20,000₫
 Mút tròn nhét đồ bơi  Mút tròn nhét đồ bơi
20,000₫
 Mút xoài nhét đồ bơi  Mút xoài nhét đồ bơi
20,000₫
 Set dán ti + dán kéo giấy  Set dán ti + dán kéo giấy
70,000₫